Kunstmuru põlvkonnad

Kunstmurukatted on enam kui 50 aastaga teinud läbi suure arengu, jõudes tänaseks viienda põlvkonna kunstmuruväljakuteni. Tundmatuseni on paranenud kunstmuruväljakute mänguomadused ja elastsus.

1G

Kunstmuru kasutati esimest korda 1960ndatel aastatel Ameerika Ühendriikides, Astrodome staadionil. Toonane esimese põlvkonna kunstmuru oli sisuliselt roheline vaip ilma täitematerjalita.

2G

1980ndatel aastatel kasutusele võetud teise põlvkonna kunstmurul oli murukiu pikkus juba 3 cm ning lisandus ka liivatäide kiudude vahele.

3G

1990ndad aastad tõid kolmanda põlvkonna, mis tähendas kaks korda pikemaid murukiude ning lisaks liivale ka kummitäite lisamist. Kolmas põlvkond on valdavalt kasutusel tänagi.

4G

21. sajandi alguses asuti arendama kunstmuru neljandat põlvkonda, mis tähendab kahe erineva pikkusega kiudusid ilma täitematerjalita.

5G

2017. aastal jõudsime viienda põlvkonna kunstmuruni, mis koondab kolmanda põlvkonna kunstmuruväljaku tehnoloogia ning ringmajanduse ja täisteenusrendi põhimõtted.

Advanced Sports Installations Europe AS on teadaolevalt ainus ettevõte Euroopas, mis pakub kunstmuru spordiväljakuid kasutusrendiga.