Keskkonnasäästlikkus

Ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena paneme keskkonnasäästule väga suurt rõhku. Kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid. Erinevatel hinnangutel kasvab see jäätmekogus 2030. aastaks 5 korda, ühtekokku rohkem kui 3 miljoni tonnini.

Teeme juba täna teisiti

Meie väljatöötatud tehnoloogia võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida ja uuesti kasutusele võtta harjutus- ja kooliväljakutel ning teistel spordiplatsidel. Nõnda hoiame ära ca 1 miljoni tonni segajäätmete tekke aastas.

Meie väljakute vahetamise tehnoloogia ei koorma keskkonda. Õhkupaisatava CO2 kogus on võrreldes konkurentidega kuni 70% väiksem, sest kogu vahetusprotsess tehakse jalgpallistaadionil kohapeal. Nõnda on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine kordades väiksem.

Sel viisil aitame ellu viia 2016. aasta lõpul jõustunud Pariisi kliimakokkulepet, millega 195 riiki võtsid kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside hulka ning hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis alla 2°C.

Kasutame uuesti või töötleme ümber

Kaasaegne hooldustehnoloogia võimaldab meil uuesti kasutusele võtta suurema osa ümbertöödeldavast kunstmurust, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus. Materjalid, mida ei ole võimalik taaskasutada, suunatakse euroliidu keskkonnanõuete kohaselt ümbertöötlemisse ning selle kohta väljastatakse omavalitsusele ja jalgpalliklubile sertifikaat.

Vastutustundlik ja keskkonnasõbralik ettevõte

Advanced Sports Installations Europe AS on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige. Sellesse organisatsiooni kuulub hetkel 71 Eesti juhtivat firmat, kes väärtustavad vastutustundlikku äri ning soovivad panustada läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomisesse.

2019. aastal pälvisime Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldtaseme Märgise, millega tunnustatakse ettevõtteid, kes peavad oluliseks oma tegevuse mõju ühiskonnale ning teevad jõupingutusi negatiivse mõju vähendamiseks ja positiivse suurendamiseks.

 

Keskkonnasäästliku lähenemise eest nimetati meid 2017 Aasta Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks. Muuhulgas võitsime oma alamkategoorias ka rahvahääletuse uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena väljatöötamise eest ja pälvisime keskkonnamärgise.