Innovatsioon

Tegeleme igapäevaselt Euroopa tipptasemele vastava arendustööga. Advanced Sports Installations Europe AS on saanud kahel korral toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, et töötada välja kunstmuru taaskasutamise tehnoloogia Arena Concept ning selleks vajalike seadmete prototüübid. Oleme seni ainus väike- ja keskmise suurusega ettevõte, kes on olnud edukas Horisont 2020 toetusmeetme mõlemas etapis.

Mobiilsed jäätmekäitlusseadmed

Horisont 2020 projekti toel oleme välja töötanud ainulaadsed seadmed vana muru ülesvõtmiseks, täitekihtide eemaldamiseks kunstmurukattest ning nende kuivatamiseks ja sõelumiseks. Suudame kõike seda teha otse jalgpalliväljakul või väljaku vahetus läheduses.

Töötame ka keerulistes oludes

Meie seadmetega saab kunstmuru kiiresti välja vahetada ja hooldada ka keerukates oludes, näiteks tribüünidega piiratud ühe kitsa sissepääsuga arena-tüüpi jalgpalliväljakutel või küttega platsidel, kus on suur oht vigastada väljakualuseid küttekaableid.

Oleme kiired

Võrreldes konkurentidega eemaldame vana muru neli korda kiiremini (maksimaalselt 10 tunniga) ja paigaldame uue väljaku täies mahus kaks korda kiiremini, seejuures kogudes vanalt väljakult üles 100% täitematerjalist.

Enamasti suudetakse kogu vahetusprotsess teostada 7 päevaga.