Väljaku projekteerimine

Kunstmuruväljaku planeerimine ja tehniline projekteerimine on keerukas protsess. Selle teostamiseks võib olla vajalik ehitusluba, mille taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ka uue väljaku tehnilised joonised.

Projekteerimine rendihinnas

5G kunstmuruväljaku tellijatele teostame väljaku pealiskatte projekteerimise tasuta. Selleks vajame eelnevalt tellijalt väljakuala geodeetilist alusplaani, mis ei tohi olla vanem kui 2 aastat.