Utiliseerimine

Kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid. Aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus rohkem kui 3 miljoni tonnini, millest enamik ei laguneks looduses kunagi.

Mis on 5G kunstmuruväljaku puhul teisiti?

Täismõõtudes vana jalgpalliväljaku ülesvõtmisel tekib 250-300 tonni erinevaid materjale, mida tuleb käidelda keskkonnanõuetega kooskõlas. Rendileping vabastab tellija sellest keerulisest ja kulukast protsessist.

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab meil eemaldatava väljakukatte komponendid sorteerida ja uuesti kasutusele võtta harjutus- või muudel spordiväljakutel. Sellega hoiame aastas ära ca 1 miljon tonni segajäätmete tekke.

Meie lahendus on soodsam ja keskkonnasõbralikum

Tänu intensiivsele tehnoloogilisele arendustööle saame uuesti kasutusele võtta suurema osa ümbertöödeldavast kunstmurust, mistõttu on meie lahendus oluliselt soodsam ja keskkonnasäästlikum. Materjalid, mida ei ole võimalik taaskasutada, suunatakse euroliidu keskkonnanõuete kohaselt ümbertöötlemisse ning selle kohta väljastatakse väljakuomanikule sertifikaat.