FIFA taaskasutusjuhised kunstmurule

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) on hiljuti välja töötanud kunstmuruväljakute taaskasutusjuhised, mis kirjeldavad kunstmuru komponentide keskkonnamõju ja määratlevad erinevate taaskasutusvõimaluste eelised. Kuigi kunstmuru erineb tootjate ja mudelite kaupa, kasutatakse neis tavaliselt samu komponente.

Keskkonnakoormust mõjutab eeskätt kolm tegurit:

  • Täitematerjali valik – sünteetilised täitematerjalid avaldavad keskkonnale rohkem mõju kui taaskasutatud kummipuru või orgaaniliste materjalide kasutamine.
  • Pehmendava kihi (shock pad) olemasolu – selle paigaldamine vähendab 50-60% vajadust sünteetiliste täitematerjalide järele, mis taaskord tähendab väiksemat koormust loodusele. Samuti ei vaja pehmendav kiht uuendamist murukatte väljavahetamisel.
  • Valitud käitlemisviis – mida tehakse vana kunstmuruga pärast selle väljakult eemaldamist?

FIFA väärtustab ringmajandust

FIFA näeb vana kunstmuru jaoks ette neli võimalikku kasutusviisi: alates selle uuesti kasutusele võtmisest jalgpalliväljakutel ja materjalide ringlussevõtust kuni jäätmekütusena kasutamise või prügilasse ladestamiseni.

Samas järjekorras on ka nende mõju loodusele: kõige keskkonnasäästlikum on kunstmuru uuesti kasutusele võtmine spordiväljakutel, mis paraku ei ole FIFA hinnangul veel eriti laialt levinud.

Meie panustame taaskasutusse

Meie ettevõttes väljatöötatud tehnoloogia eeliseks on see, et saame jalgpalliväljakult kätte 100% täitematerjalist. Eemaldatava kunstmuru täitematerjalid sorteeritakse, puhastakse ja kuivatakse ning võetakse uuesti samal väljakul kasutusele.

Suurema osa eemaldatud murukattest saame taaspaigaldada näiteks harjutusväljakutele või koolide ja lasteaedade jt väiksematele jalgpalliplatsidele, mis on võrreldes teiste pakkujatega oluliselt soodsam ja ka keskkonnasäästlikum lahendus.

Lähemalt saab FIFA taaskasutusjuhistest lugeda FIFA veebilehelt.