Keskkonnasäästlikkus

Ühiskondlikult vastutustundliku kodumaise ettevõttena paneme keskkonnasäästule väga suurt rõhku, kuna kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid. Aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus 5 korda ühtekokku rohkem kui 3 miljoni tonnini. Meie väljatöötatud tehnoloogia võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida ja uuesti kasutusele võtta harjutus- või koolide väljakutel, hoides sellega ära miljoni tonni segajäätmete teket aastas.

Meie tehnoloogiaga väljakute vahetamine ei reosta keskkonda ja õhkupaisatava CO2 kogus on võrreldes konkurentidega kuni 70% väiksem. Kuna kogu vahetusprotsess tehakse jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine kordades väiksem. Sel viisil aitame ellu viia 2016. aasta lõpul jõustunud Pariisi kliimakokkulepet, millega 195 riiki võtsid kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside hulka ning hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis alla 2°C.

Kaasaegne hooldustehnoloogia võimaldab meil uuesti kasutusele võtta suurema osa ümbertöödeldavast kunstmurust, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus. Materjalid, mida ei ole võimalik taaskasutada, suunatakse euroliidu keskkonnanõuete kohaselt ümbertöötlemisse ning selle kohta väljastatakse omavalitsusele ja jalgpalliklubile sertifikaat.

Advanced Sports Installations Europe AS on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige. Sellesse organisatsiooni kuulub hetkel 67 Eesti juhtivat firmat, kes väärtustavad vastutustundlikku äri ning soovivad panustada läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomisesse.
2018. aastal pälvisime Vastutustundliku Ettevõtluse Hõbetaseme Märgise, millega tunnustatakse ettevõtteid, kes peavad oluliseks oma tegevuse mõju ühiskonnale ning teevad jõupingutusi negatiivse mõju vähendamiseks ja positiivse suurendamiseks.

    

2018. aastal kuulutati meid Eestis Aasta Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks ning lisaks saime oma alamkategoorias ka kõige enam inimeste hääli uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena väljatöötamise eest ja pälvisime keskkonnamärgise.