Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2017

Uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena Concept väljatöötamise eest pälvisime Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2017 üldvõitja tiitli. Maineka tunnustuse andis 2018. aasta jaanuaris maailmas ainulaadse kontseptsiooni loojale Raul Lättemägile üle keskkonnaminister Siim Kiisler.

Võidu tõi panus keskkonnasäästule ja ringmajandusele

Advanced Sports Installations Europe ASi (ASIE) omanik Raul Lättemägi tänas konkursi žüriid ja avalikul hääletusel ettevõtet toetanud inimesi. “Ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena paneme keskkonnasäästule ja ringmajanduse põhimõtete rakendamisele väga suurt rõhku, kuna ühe täismõõtudes jalgpalliväljaku väljavahetamisel on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale,” rääkis Lättemägi.

“Kunstmuruväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid,  aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus rohkem kui 3 miljoni tonnini. Meie Arena tehnoloogia võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida, puhastada ja kuivatada ning uuesti jalgpalliväljakutel kasutusele võtta, hoides sellega ära miljoni tonni segajäätmete teket aastas.”

Vanad väljakud 100% taaskasutusse

Aasta Keskkonnasõbralik ettevõte 2017

Lättemägi kinnitusel on ettevõttes väljatöötatud Arena Concept tehnoloogia eeliseks on see, et vanalt kunstmuruväljakult saab kätte praktiliselt 100% täitematerjalist. “Kuna kogu vahetusprotsess tehakse ära jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine kordades väiksem kui seni,” selgitas ta.

Suurema osa kasutatud kunstmurukattest saame paigaldada näiteks harjutusväljakutele või koolide jalgpalliplatsidele, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus. Ringmajanduse viimane etapp on kunstmuru ümbertöötlemistehas, kus eriti kulunud kasutuskõlbmatust kunstmurukattest saavd taas plastigraanulid ehk väärtuslik tooraine plastitööstustele.”

Liider innovatsioonis

ASIE on saanud kahel korral toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, et töötada välja maailmas ainulaadne kunstmuru taaskasutamise tehnoloogia Arena ning selleks vajalike seadmete prototüübid.

Konkurssi Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte korraldatakse igal aastal, et selgitada välja keskkonnasaaste vähendamisse ja keskkonnahoidu panustanud firmad. Võitjate tunnustamisega soovitakse innustada teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid keskkonnasõbralikke lahendusi kasutama.