Muru utiliseerimine

Kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid. Aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus rohkem kui 3 miljoni tonnini, millest enamik ei laguneks loodusesse sattununa kunagi.

5G kunstmuruväljakute igakuine renditasu hõlmab muru hilisemat kulukat utiliseerimist. Seda tuleb looduse säilimise seisukohalt teha vastavalt kõigile keskkonnanõuetele, sest täismõõtudes vana jalgpalliväljaku ülesvõtmisel tekib 250-300 tonni erinevaid materjale.

Ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena paneme keskkonnasäästule väga suurt rõhku. Meie väljatöötatud tehnoloogia võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida ja uuesti kasutusele võtta harjutus- või koolide väljakutel, hoides sellega ära miljoni tonni segajäätmete teket aastas.

Tänu kaasaegsele kunstmuru hooldustehnoloogiale saame võtta uuesti kasutusele suurema osa ümbertöödeldavast kunstmurust, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus. Materjalid, mida ei ole võimalik taaskasutada, suunatakse euroliidu keskkonnanõuete kohaselt ümbertöötlemisse ning selle kohta väljastatakse väljakuomanikule sertifikaat.

 

Vaata videot, kuidas vanast kunstmurust eemaldatakse täitematerjalid, et need hiljem uuel kunstmuruväljakul taas kasutusele võtta: