Ühisrahastus 5G kunstmuruväljaku rajamiseks

Spordiväljaku ehitamine ühisrahastusega

5G kunstmuruväljaku rajamise finantseerimiseks saab kasutada ka ühisrahastust, mida võimaldab Advance Sports Installations Europe AS koostöö Fundwise’ga.

Kui tavaliselt rajatakse jalgpalliväljakuid põhimõttel, et kohalik omavalitsus või jalgpalliklubi leiab väljaku ehitamiseks vajaliku summa, siis ühisrahastuse keskne idee on see, et rahasumma kogutakse kokku paljudelt erinevatelt inimestelt, kellele läheb kohaliku kogukonna areng korda. Nendeks võivad olla spordiklubid, jalgpallihuvilised, lapsevanemad, huvikoolid, omavalitsused, külaseltsid, aga ka finantsinvestorid või samast piirkonnast pärit inimesed, kellel on lihtsalt huvi oma kodukoha arengu ja hea käekäigu vastu.

See finantseerimisviis võimaldab kogukonnale kaasaegse ja kvaliteetse jalgpalliväljaku ehitada ka juhul, kui kohalikul omavalitsusel või klubil puuduvad 5G kunstmuruväljaku rajamiseks võimalused.

Kuidas ühisrahastuse mudel kunstmuruväljakute puhul täpselt töötab?

Ühisrahastusega 5G spordiväljaku rajamiseks lepitakse esmalt omavalitsusega kokku väljakualuse maa kasutamise tingimused. Seejärel luuakse 5G kunstmuruväljaku haldamiseks juriidiline keha (osaühing või tulundusühistu), mille eesmärk on koguda algne investeering uue jalgpalliväljaku rajamiseks.

Siis alustab 5G halduskeha ühisrahastuskampaaniat, mille jooksul leitakse inimesed, kes võiksid uue väljaku loomisest huvitatud olla. Kõik väljaku rajamisse rahaliselt panustanud inimesed saavad halduskeha osanikuks vastavalt oma investeeringu suurusele. Seejärel sõlmib 5G halduskeha pikaajalise lepingu kunstmuruväljaku rajamiseks ja hooldamiseks.

Võimalus teenida tulu

Väljaku rajamisse panustanud osanikud võivad teenida ka tulu uue väljaku väljarentimisest spordiklubidele, huvikoolidele ja jalgpalluritele. See eristab ühisrahastust näiteks annetuskampaaniatest, mil pärast annetuse tegemist inimesel sisuliselt annetusprojektiga seos kaob.

Ühisrahastus ja potentsiaalne teenimisvõimalus muudab projektis osalemise atraktiivseks ka finantsinvestoritele, kes soovivad leida oma rahale tootlusvõimalusi. Olenevalt investeeringu suurusest saavad osanikud uuel väljakul tasuta mänguaega, rahalisi dividende või juhatuse liikme koha väljakut omavas juriidilises isikus.

5G kunstmuruväljakute ühisrahastust aitab korraldada Eesti ja Baltikumi esimene osaluspõhine ühisrahastusplatvorm Fundwise. Täpsemat infot ühisrahastusvõimaluste kohta saab Fundwise’i veebilehelt või e-posti aadressilt info@fundwise.me